Välkommen till Empathos

Välkommen till oss på Empathos, vi vill se människor växa och må bättre. Varje människa har en stor utvecklingsförmåga men behöver en inre motivation till att förändra.

Vi erbjuder utbildningar, konsultationer och terapeutiska insatser till individer, grupper eller hela organisationer där uppdraget designas i samarbete med uppdragsgivaren.

Många har idag behov av att få hjälp i sina relationer både privat och yrkesmässigt. Det professionella samtalet erbjuder individen eller gruppen en möjlighet att komma vidare i dialogen.

Vårt arbete har sin grund i KBT, den kognitiva teorin där vi arbetar med viktiga områden som självkänsla, mod, ansvarstagande och samarbetsförmåga för att nå framgång. Ju större insikt jag har om mig själv och andra, desto bättre förutsättningar finns för en god kommunikation och ett gott samspel.

För företag och organisationer
  • Utbildning
  • Kommunikationsutveckling
  • Arbetsmiljö
  • För medarbetare och chefer
Terapeutiska tjänster
  • Individuella samtal
  • Familjesamtal föräldrar/barn
  • Krissamtal
  • Sorgesamtal