Referenser

Det är lätt för oss att veta vår egen förmåga och kunskap, men svårare för er som ännu inte träffat oss eller sett resultatet av vårt arbete. Ta del av våra referenser för att se prov på vad vi kan göra för skillnad för de som anlitar oss.

Nu är jag mer mig själv

Under en längre tid hade jag kommit in i en negativ spiral, utan att märka det blev jag mer och mer tyngd. Jag tappade bort mig själv, i princip allt hanterades i huvudet, nästan inget i hjärtat. Huvudet gick på helspänn. Jag tappade kraft, fokus, motivation och gnistan i tillvaron. Trots att jag på pappret hade det jag önskade mig (jobb, familj, etc) hade jag mycket svårt att känna glädjen. Jag hade över huvud taget svårt att känna saker, det blev mer av en dimma. Jag vände mig på rekommendation till Margareta på Empathos, som fick mig att hitta tillbaka till mig själv. Resan har inte varit utan utmaningar, men den gick ändå lättare än vad jag förväntade mig, och jag har kommit längre än vad jag trodde vart möjligt, jag var trygg med det stöd jag fick av Margareta. Nu känner jag mer det driv jag hade för några år sen. Livet är så mycket mer spännande och givande. Jag tar mig själv mer på allvar och lyssnar till vad jag känner. På något vis har det blivit mer av mig, jag har mer att ge andra, samtidigt som jag har mer att ge mig själv. Margareta har gett mig verktygen för att bättre hantera de små och större utmaningar som kommer längs vägen.

Oscar Engström
Kommunikation, Svensk Kärnbränslehantering (SKB)

Referens: arbetsmiljöarbete

I vårt arbete ställs höga krav på personalen. Att de har ett professionellt bemötande även i stressiga och ibland hotfulla situationer. Därför arbetar vi ständigt med personalutveckling. Vi har vänt oss till Empathos som hjälper oss med utbildning och teambuilding mm. Margareta med sitt personliga engagemang och erfarenhet har en förmåga att se de utvecklingsbehov som kan uppstå inom arbetsgruppen.

Lennart Näslund
VD/Flygplatschef, Lycksele flygplats AB

Vad två chefer för en social verksamhet säger om Empathos

I vårt arbete som chefer för ett socialt företag som second-hand-butiken möter vi situationer som ställer stora krav på oss. Vi leder människor som har många negativa erfarenheter med sig i sitt bagage men samtidigt och mycket ambition. Det kräver att vi tänker nytt och att vi hittar kreativa lösningar nästan varje dag på jobbet.

Den handledning vi får av Margareta är ovärderlig. Hennes förståelse och kunskap av både affärsverksamhet, organisationsutveckling och inte minst människors samspel leder oss till lösningar i svåra situationer.

Vi har också utvecklats som chefer och idag känner vi en trygghet i att det alltid finns en lösning. Det är jag eller vi som kan åstadkomma den!

Våra handledningstillfällen är sköna avbräck i jobbet och man ser fram emot den där eftermiddagen var tredje vecka.

-Alla som jobbar med ledarskap borde ha handledning, då det är så utvecklande och alla borde ha Margareta Nätterdal på Empathos.

Tina Carlmatz och Sara Öqvist

Referens: gruppens styrka

Margareta på Empathos har med tydlighet och värme lett persongruppen till en positiv utveckling både på individ och gruppnivå.

Att tillvarata gruppens styrkor och olikheter för att bygga ett starkt team med gemensam målfokusering har varit mycket värdefullt för skolans utvecklingsarbete.

Lena Risberg
Rektor Vasaskolan, Ludvika

Referens: Snabb väg tillbaka till jobbet

En av de viktigaste medarbetarna inom företaget drabbades av tilltagande ohälsa.

Situationen blev svår att hantera eftersom kunderna dagligen var beroende av hans kompetens. En tilltagande ångest med panikattacker ledde till att han så småningom inte klarade av jobbet.

I det läget tog jag kontakt med Empathos och Margareta Nätterdal som jag hade erfarenhet av från tidigare uppdrag. Hon påbörjade snabbt ett arbete med min medarbetare. Det gav honom den hjälp som behövdes för att bara efter ett par veckor så smått kunna komma tillbaka till jobbet.

Nu har det gått ett drygt år sedan dess. Då och då får han känningar av ångest. Men genom den insikt och de verktyg han fick lära sig i behandlingen klarar han sig bra med egen självhjälp och orkar idag med sitt arbete.

– I vårt företag vänder vi oss till Empathos i olika ärenden då det finns ett brett och djupt kunnande. I samband med nyrekryteringar och organisationsförändringar har vi tagit hjälp för att hitta rätt person till rätt uppgift, men också när medarbetare drabbats av kris, stress eller annan ohälsa. Jag rekommenderar gärna andra att ta hjälp av Empathos.

Nicolas Cohen
Vd Kenzaku

Kontakta oss gärna

Har du frågor du önskar få svar på? Kontakta oss gärna.