Empathos erfarenhet

Empathos arbetar med bred och djup kompetens, lång erfarenhet och stort engagemang. Vår ambition är att förstå människans situation och vad som påverkar den både till det yttre och till det inre. Vi är övertygade om och vet att varje individ har förmåga och potential till utveckling.

Empathos arbetar med att utveckla relationer i gruppen och hos den enskilde. Som hjälpmedel använder vi väletablerade verktyg och modeller för problemlösning.

Margareta Nätterdal

Brinner för…

…att hjälpa en människa eller organisation att ta ett kliv framåt
…att hämta in ny kunskap och forskning
…att se om min egen kompetensutveckling

Erfarenhet
 • skolkurator
 • primär och specialistvård
 • egenföretagare Empathos
 • offentlig och privatsektor
 • behandling
 • utbildning
 • teambuilding
 • organisationsutveckling
Kompetens
 • socionom
 • psykosocialt behandlingsarbete
 • psykoterapi grundutbildning
 • kris och traumatologi
 • ledarskap och handledning
 • stress och utmattning
Utbildning/Konsulting
 • bemötande
 • extra ordinära händelser
  -hot och våld
 • kris- och stresshantering
 • handledning och coachning
 • samtalsmetodik
 • den livslånga relationen

Hanna Björk

Brinner för…

…organisationsutveckling
…problemlösning
…nyttan med struktur

Erfarenhet
 • HR-chef
 • flygvärdinna
 • behandlande fosterhem
Kompetens
 • personaladministration
 • organisationsstruktur
 • arbetsrätt
 • rutiner i växande bolag
 • företagskultur
 • pedagogik
Utbildning
 • arbetsrätt
 • arbetsmiljölagstiftning
 • utvecklingssamtalet
 • meningsfulla möten